Değerleme Mühendisliği

Değer mühendisliği, ürün ya da verilen hizmetlerin değerini inceleyerek değiştirmek için kullanılan sistematik bir metottur. Fonksiyonun maliyete oranı değer olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma göre fonksiyonu arttırarak veya maliyeti azaltarak eder arttırılabilir. Bu temel işlevleri korunur ve değer artırımlarında sebebiyet verebilecek azalmalara sebebiyet vermemek için değer mühendisliği görev yapar.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kamu Hukuku 104-106'da belirtildiği üzere, "Her yürütme ajansı etkin maliyet değer yönetimi prosedürleri hazırlamak ve sürdürmek zorundadır."

Değer mühendisliği bazen bir sistemin çıkış değerleri performans (fonksiyon) ve maliyetlerin karışımı ile hazırlanıp optimize edildiği bir teknik olarak, proje yönetimi veya endüstri mühendisliği bünyesinde öğretilir. Çoğu durumda bu uygulama müşteriler ve üreticiler için değeri artırırken, aynı zamanda gereksiz harcamaları belirleyip bu harcamaların kesilmesini sağlar.

Değer mühendisliği, fonksiyona bazlı bir yapım sürecine bağlıdır. Örneğin, bir kutu boyayı karıştırmak için kullanılan tornavidanın "fonksiyonu" vidaları vidalamak değil boyaları karıştırmaktır. Değer mühendisliğinde, "fonksiyon" bir etken fiil ve bir ölçülebilir özne ile birlikte yapılacak olanı kuralsız olarak yapma olarak açıklanır. Tornavida ve boya kutusu örneğinde, en basit fonksiyon sıvıyı karıştırmak boyayı karıştırmaktan daha basite indirgenmiştir. Boyayı karıştırırken sadece boya kale alındığından ötürü yapılan eylemi kısıtlamaktadır. Fonksiyon analizinin temeli de bu örnekte verilmiştir.

Değer mühendisliği IPMS tarafından önerilen ve müşteri tarafından belirlenen bir değer sisteminin tüm kararların karşılaştırılması ve denetim yoluyla tamamlanması, projenin konsept aşamasından bitişine değerlendirilmesi ve gelişim sürecini yöneterek bir projenin işlevsel değerini maksimize eden bir hizmettir. IPMS üçüncü parti servisler aracılığı ile amaç ve yürürlükteki standartlara uygun olarak, projeyi minimize etmeyi amaç güden, dizayn değerlendirmesi ve alternatif dizayn önerileri sunar.