Planlama ve Programlama

Proje planlaması prje yönetiminin temel işlevlerinden biridir. Projeyi zamanında ve bütçe dahilinde tamamlamak için proje ekibinin katkısı ile gerçekçi bir plan ve projenin kritik yollarının belirlenmesi gereklidir.

IPMS projenin hazırlanması için kaynakların verimli bir şekilde bir araya getirilmiş ve üretimin sürekli olarak izlenmesi ve performans göstergeleri ile raporlanmasını sağlar.

IPMS kalifiye personel desteği ile ;
• Yürütme, tedarik, makine çalışma programlaması ve fiili yolla düzenli olarak izlenmesi
• Periyodik, günlük, haftalık ve aylık ilerleme raporları
• Planlama faaliyetleri için kaynak planlaması
• Takım ve işgücü planlaması
• Proje yöetimini destelemek için gelecek öngörüleri sağlar.