Proje ve Risk Planlaması

Risk yönetimi, potansiyel riskelerin sistematik olarak değerlendirilerk, olası zararların etkisini azaltıcı yönde, verilere dayalı karar vermeyi sağlayan yönetimi ifade eder. Risk piyasalardaki belirsizlikten, proje hatalarından ( dizayn, gelişim yada üretim safhasında) , yasal yükümlülüklerden, kredi riskinden, kazalardan, doğal sebeplerden yada afetlerden doğabileceği gibi, sebebsiz veya tahmin edilemeyen unsurlarda buna sebebiyet verebilir. ISO standarları, Proje Yönetimi Enstitüsü ve Ulusal Teknoloji ve Standartlar Enstitüsü risk yönetimini kolaylaştırmak için belirli standartlar ortaya koymuştur. Proje yönetimi, güvenlik, mühendislik, endüstriyel işlemler veya finansal portfolyolara göre risk yönetimi metot olarak çeşit göstermektedir.

Riski taşımak, riske mani olmak, negatif etkeni azaltmak, riskin bir kısmını kabullenmek yada risk oranını azaltmak riski yönetme stratejileridir.

Proje yönetimi, proje planmanın temel işlevlerinden biridir. Projeyi zamanında ve bütçe dahilinde tamamlamak için ekibin katkısıyla gerçekçi bir plan sağlaması ve projeye kritik bir yol çizmesi önemlidir.

Bir projenin ilk aşamalarında alternatif senaryoların değerlendirmesinde analizler yapılan işlemler üzerinde kontrol sağlar ve olası riskleri engeller. Herzaman yapılan tahminlerde belli bir risk olacağından risk analizi ve risk değerlendirmesi sürekli yapılacaktır. Proje ekibinin doğrudan katkısıyla risk azaltma planlarıyla risk azaltılması yaklaşımı tüm aşamalarında kabul ve devam edilecektir.

IPMS projenin gereksinimlerine uygun olarak düzenli güncellemeler ile, proje boyunca hazırlık ve risk değerlendirme ve azaltma planlarının düzenli izlenmesini sağlar veya yardımcı olabilir.