Proje Kontrolü

Proje yönetiminde, proje kontrolü tek başına işlev gören bir fonksiyon olarak nitelendirilmelidir. Belirlenen performans ve amaçlanan hedeflerinin desteklenmesi doğrultusunda projenin kontrol fonksiyonu ve tanımlanması proje kontrolünün temel görevlerindendir. Proje kontrol diğer görevleri;
• Altyapı doğru bilginin sağlanıp devamlı olarak güncellenmesi
• Proje parametrelerinin farklılıklarının ortaya çıkması için iletişimsel bir yol kurmak.
• İntranet bazlı proje bilgi teknolojisinin geliştirilmesi veya proje performans göstergesi sisteminin (KPI) belirlenmesi
• Sapma analizleri ve potansiyel proje düzenlemeleri için öneriler üretilmesi
• Uygun bir proje yapısı, proje iş akışı organizasyonu, proje kontrol ve yönetimini gerçekleştirmek için belirli yöntemlerin hazırlanması.
• Proje parametreleri arasında şeffaflık oluşturulması.

Bu görevlerin yerine getirilmesi ve uyugulanması proje kontrolunun spesifik metod ve elemanları ile sağlanabilir. Bahsi geçen proje kontrol mekanizmaları uygulanabilir:
• Yatırım analizi
• Maliyet- Fayda analizleri
• Fayda- değer analizi
• Uzman anketler
• Simülasyon hesapları
• Rsik profil analizleri
• Ek masraf hesaplamaları
• Dönüm trendi analizi
• Maliyet trendi analizi
• Hedef/ gerçek kıyaslaması

Yüklenicinin projenin yürültme sürecindeki proje üzerindeki kontrolü çeşitli biçimlerde olur. Genel olarak bu kontrol projenin büyüklüğüne, niteliğine ve karmaşıklığına bağlıdır. Ayrıca yüklenicinin bilgi beceri ve konrol politikası da kontrol etmeninde önemli rol oynar. IPMS üretimin performans etmenleriyle sürekli olarak gözetlenip raporlanacağının ve inşaat projesinin kaynaklarının verimli bir biçimde kullanılacağını garanti eder.

IPMS sizlere personel desteği yada deneyimli bir kadrodan kurulu organizasyonu sağlayıp,aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
• Yürütme, tedarik ve makine çalışma programlarını düzenli olarak izleme,
• Periyodik, günlük, haftalık ve aylık ilerleme raporları,
• Takım işgücü planlaması,
• Proje kontrol araçlarının etkin kullanımı,
• Performans göstergeleri,
• Proje yönetimini desteklemek için gelecek tahminleri