Proje Yönetimi

Proje yönetimi; amaçların gerçekleştirilmesi için yapılması gerekli olan faaliyetlerin planlanması, organizasyonu, uygulaması ve kontrol edilmesidir. Proje belirli bir başlangıç ve bitişi olan kaynak kullanılarak belirlenmiş hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetlerin bütünüdür. Proje yönetimi risk faktörlerinin kontrolü, maliyet ve zaman tasarrufu, karmaşık problemlerin çözümü ve geniş çaplı planlama yapıldığından doğru tercihtir.

Biz IPMS olarak proje uygulama aşamasında proje yönetim sisteminizi gözden geçirmeniz için siz müşterilerimize hazır olanı sunmak yerine, firmanız için doğru olanı seçip sizlere sunuyoruz.

Kaynakları tanımlama ve üzerinde çalışma sistemi her ne kadar göz ardı edilip küçümsense de IPMS olarak özellikle bu konu üzerinde duruyoruz. Parlak bir başlangıç ve proje hazırlanış sürecindeki projenin zayıf ve kuvvetli yönlerini bulmak için teknik bilgi bazlı desteği siz müşterilerimize sunuyoruz.