İş Güvenliği

İş güvenliği çalışanların sağlığı, refahı ve güvenliğini sağlamak amacı güden bir disiplindir. İş güvenliği programlarının amacı sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktır. Buna ek olarak çalışanların, aile fertlerinin, müşterilerin ve bu gibi olumsuzluklardan etkilenebilecek bir çok kişinin korunmasını amaçlar.

İş güvenliği hayati tehlike teşkil edebilecek riskleri minimuma indirmeyi planlar. IPMS olarak bu konularda denetimlerimizle sizleri bilgilendirmekle kalmıyor tavsiyelerimizle yol gösteriyoruz. Şirketimizin en temel gayesi çağdaş metotlar ile uluslararası standartları ve her şeyden önemlisi can güvenliğini sağlamaktır.

IPMS sizlere bu alanda uluslararası deneyime sahip çalışanlarıyla destek veriyor.