Dizayn Yönetimi

Proje yönetimi, tasarım, strateji, yaratıcı bir şüreç için tedarik zinciri teknikleri ve yapılacak tasarım için oluşturulan organizasyon ve yapı dizayn yönetiminin kullandığı temel ögelerden bazılarıdır. Dizayn yönetiminin temel prensibi stratejik ve hedeflenen amaçların dizayn yolu ve efektif ve verimli bir sistem kurularak yönetilmesi sonucu doğacak bir iş ortamını sağlamak ve korumaktır. Dizayn yönetimi aynı zamanda buluş aşamasından yapım aşamasına her seviyesinde kapsamlı bir daldır. Pazarlama yönetimi, operasyon yönetimi ve stratejik yönetim ile dizayn yönetimi birbiri ile örtüşen disiplinlerdir.

DBFOT bazlı projelerde müşterilerimizin proje dizayının gelişiminde, dizayn ve aplikasyonun fizibilitesinin kontrol edilmesinin büyük önemi vardır.

Günümüzün temel sorunlarından biri maliyet olduğundan iyi yönetilmiş bir dizayn safhası, finansal olarak büyük önem taşır. Projenin ilk ihale ve dizayn aşamaları göz önüne alınarak fizibilite çalışması ve organizasyonu yapılır. IPMS olarak biz sizlere tasarım gözden geçirmesi ve dizaynın hazırlamasında koordineli bir şekilde destek sağlayabiliriz.