Çevre Etki Değerlendirmesi

Çevre kalitesini karakterize edip izlemek için gerçekleşmesi gereken faaliyetlere çevresel izleme sürece denir. Risk taşıyan insansal faaliyetlerin doğal ortam üzerindeki negatif etkileri ve doğal afetlerin değerlendirilmeye alınması gibi birçok durumun hazırlanmasında çevre kontrolü etmen olarak kullanılır. Çevrenin mevcut durumunu düzenlemek veya çevresel parametrelerin eğilimlerini oluşturmak, değerlendirme stratejileri ve programlarının gerekçelendirilmesidir. Tüm olası durumlarda kontrol edilen durumların sonuçları gözden geçirilip, istatiksel olarak analiz edilip yayınlanır.

Çevresel planlar, prosedürler, çevresel faktörlerin değerlendirilmesinin belgelenmesi ve izleme sistemi IPMS tarafından kurulacaktır. Proje yönetimi ile birlikte çevresel politikaların düzenli takip edilip planlarının oluşturulması örgütlenecektir. IPMS bu konuda uluslararası deneyime ship çalışanlarıyla sizlere bu desteği sağlayabilir.