Tedarik Yönetimi

Tedarik yönetimi organizasyonun satın alma süreci ve ilgili bölümün yönetimidir. Üretici firmaları iş hacminin %70 i satın almadan oluşurken, hizmet firmalarında bu oran %40 tır. Bu yüzden tedarik yönetimi bütün organizasyonun en kritik alanlarından biri olmakla beraber, yoğun bir biçimde yönetilmeye ihtiyaç duyar. Satın alma yönetimi aynı zamanda dış ve iç kaynak kullanımı ilede ilgilenir.

Tedarik yönetimi bir şirketin mal ve hizmet akışını yönlendirir ve satıcılarla temasla ilgili verileriler ile ilgilenir. Etkin satın alma yönetimi tedarik zinciri, iş ve vergi kanunları, fatura ve stok işlemleri, nakliye ve lojistik konularında bilgi gerektirir.

IPMS sözleşme aşamalarıyla ilgili iyi tanımlanmış gereksinimleri ile bir seçim süreci kurarak tam kontrollü tedarik yöntemi sağlayabilir.