Söleşme Yön. ve Değerlendirme

Kaynakların belirlenmesi ve bu süreçteki eğitim her ne kadar göz ardı edilip küçümsensede, biz IPMS olarak yeni bir girişimin başarılı olabilmesi için bu etmen üzerinde yoğunlaşıyoruz. Proje gelişim sürecinde IPMS olarak proje ekibimize projenin zayıf ve kuvvetli yönlerini bularak, başarılı bir başlagıç safhası geçirmeniz için teknik bilgi desteği sağlıyoruz.

Proje yürütme aşamasında, IPMS sıkı kurallar koyarak zorlamak yerine, işiniz için doğru olanı bularak sistem yorumuyla organizasyona Proje Yönetim Yeteneği geliştirme için yardım edecektir.

Bir projenin ihtiyaçlarını belirlemek ve buna göre etkili bir şekilde çalışma poziyonlarını ve görev dağılımının yeterli bir biçimde yapılması mevcut kuruluşlar için önemlidir. Sonuç olarak, gerçekçi bir yaklaşım ihtiyaç ve gereksinimlerin belirlenmesi için mümkün olacaktır.