Hak Talepleri Yönetimi

Hak Talepleri Yönetimi, bir Proje'nin gecikmesi, kapsam değiştirmesi, sözleşme dışı faaliyet ve farklılıklardan kaynaklanan kayıplarının, tazmin edilmesi, ek ödeme yapılması veya parasal ve süresel olarak bu farklılıkların İşveren tarafından Yüklenici'ye iade edilmesini kapsar.


AMACIMIZ projelerin gerçekleştirilmesi aşamasında gerçekleşebilecek değişiklik ve idare kaynaklı olumsuzluklar sonucu oluşması beklenen zararların, sözleşme ve işin kapsamı dahilinde, teknik bilgi ve tecrübelerimiz doğrultusunda giderilmesi, kârlılığın korunmasıdır.

 

IPMS, iyi kontrol edilmiş sözleşme yönetimi, planlama ve maliyet kontrollerinin periodik takibi ve gelişmiş dökümün yönetimi uygulamalarını kullanarak, işverenlerinin HAK TALEBİ PAKETLERİNİ, dünya standartlarına uygun şekilde hazırlamaktadır.

 

IPMS olarak Hak Talepleri sürecine etkimiz:

•İyi bir sözleşme yönetimi, planlama ve maliyet kontrolü ile hak talebi aşamasının elini güçlendiriyoruz

•Tecrübemiz sayesinde  Hak talebi oluşturabilecek durumları öngörerek bu konuda dökümantasyon ve elimizin güçlendirilmesine konularına öncelik veriyoruz.

•İyi bir hak talebi sürecinin sabır ve kararlılık gerektirdiğinin farkındalığının organizasyon ve yönetim kademelerine yerleşmesini sağlıyoruz

•Hak talebi edilecek konularda esas konulara odaklanarak, maddi açıdan kayda değer bir değeri olmayan küçük konuların sürecin ciddiyetini yitirmesine neden olmasını engelliyoruz.
•İyi bir hak talebi sürecinin sözleşme aşamasından başladığının bilincinde olarak şirketinizin sözleşme yönetimi biriminin işlevselliğinden ve hak talebi birimi ile entegre çalıştığından emin oluyoruz.


IPMS ayrıca yukarıda belirtilen tüm konularda, deneyimli personel temini ve ilgili personelin yönetim ve değerlendirmesini de yapmaktadır.