Bağımsız Mühendislik

Projelerin gerçekleşmeleri, öncelikle yeterli finansmanın sağlanmasıyla mümkün olabilir.Bir İnşaat Projesi'ne yatırım yapıldığı durumda, öncelikle MALİYET KALEMLERİ'nin harcamaları yapılır ve PROJE GELİRLERİ ile İŞLETMEYE ALMA döneminden sonra sağlanır.

Büyük ölçekli yatırım projelerinde, yatırımcılar ve finansörler (BANKA,FON,BİREYSEL YATIRIMCILAR), yatırım aşamalarını bir proje müdürü kadar yakından takip etmek isterler.IPMS, finansörler,yatırım yaptıkları projelerin ilerlemelerinin ve muhtemel geri dönüşlerindeki değişimlerin, ne gibi riskler içerdiğini ve ileride hangi durumlarla karşılaşacaklarını, teknik verilere dayanarak raporlar.

Fizibilite
Herhangi bir yatırımın, geri dönüşünün, bir finansman paketi oluşturmak açısından uygunluğunu tespit amacıyla yapılan çalışmadır.

Due Dilligence/Durum Tespiti
Üzerinde çalışılan herhangi bir Proje'nin yapılabilirliği konusunda, eski tecrübeler, personel ihtiyaçları, makine ekipman gereklilikleri ve sözleşmesel şartları dikkate alarak İşveren/Yatırımcı/Müteahhit firmalara hazırlanan TEKNİK DEĞERLENDİRMELERDİR.

Zaman/Maliyet Değerlendirmesi
En gerçek NAKİT AKIŞI ve KREDİ İHTİYACI'nın tespit edilmesi maksadıyla, PROJE'nin gerçekleşme gedeflerinin maliyet ve zaman açısından değerlendirilmesini içeren çalışmadır.

Takip
Belirlenmiş hedeflere göre, projenin finansal ve yapısal ilerlemesinin takip edilmesidir.Bu süreçte, muhtemel gecikmelerin önceden tespiti ve alınabilecek önlemler raporlanarak, hem proje hedeflerine uyulması, hemde gecikmelerin doğuracağı risklerin tespiti yapılmaktadır.

Periyodik Raporlama
Her proje ve İşveren'in isteklerine bağlı olarak farklılık gösteren " PERİODİK RAPORLAMA FORMATI " oluşturularak , projenin fiziksel ve finansal ilerlemeleri takip edilir ve "İLERİ DÖNEM FAALİYETLERİ " (LOOK AHEAD) planlanır.