India

Varanasi-Aurangabad Otoyol Projesi

Müşteri

:

Soma Enterprise Ltd.
Detaylar : Hali hazırda olan 6 şeritli yol projesi için iyileştirme çalışmaları ve projenin kontrol işleri yapılmaktadır. Otoyol toplamda 200 km uzunluğunda olup, kısmi olarak asfalt üstyapı, kısmi olarak beton üstyapı olarak hizmet verecektir.